Algemene voorwaarden

  • Om de muzikale kwaliteit van het project te kunnen waarborgen wordt er een korte stemtest gedaan in maart. Bij positieve uitkomst staat deelname vrij.
  • Aanwezigheid op de repetities en concertdagen is vereist. Absentie alleen bij uitzondering en in overleg toegestaan. Bij te veel (onrechtmatige) absentie behoudt de artistieke leiding zich het recht voor om verdere deelname te weigeren. Hierbij is geen restitutie van contributie mogelijk.
  • Om de repetitiedagen vlot te laten verlopen wordt van u gevraagd dat u zich thuis (binnen het redelijke) voorbereidt op uw partij. Hiervoor zullen hulpmiddelen beschikbaar zijn.
  • Er is in principe geen restitutie van contributie mogelijk bij uitval. Het is bijvoorbeeld wel mogelijk om een ander in uw plaats deel te laten nemen (na afname van stemtest).
  • Studentenkorting alleen mogelijk wanneer u kunt aantonen dat u studeert.
  • Restitutie van contributie is alleen mogelijk wanneer onverhoopt de stemtest negatief uitvalt maar u wel al betaald hebt.
  • Verder gelden de wettelijk bepaalde richtlijnen en regels voor projecten van deze aard.
Scroll naar boven